polecamy
Pytania do
Burmistrza

PDFZarządzenie 25_XXVI_2016 z dnia 23 lutego 2016 w spr. powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.pdf

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy zawadzkie

Rada Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr XLVII/460/14 z dnia 27 października 2014 r. uchwaliła „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie”,

PDFUchwała - studium 2014 r.pdf

PDFSUiKZP_Kierunki_TEKST_uchwalenie.pdf
PDFSUiKZP_Uwarunkowania_uchwalenie.pdf
PDFSUiKZP_Uzasadnienie.pdf

PDF1_uzytkowanie_uchwalenie.pdf
PDF2_ochrona_uchwalenie.pdf
PDF3_wlasnosc_uchwalenie.pdf
PDFZMIENIONY 4_KIERUNKI_uchwalenie-Model.pdf

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA I GMINY ZAWADZKIE


Burmistrz Zawadzkiego informuje że uchwałą nr XIII/87/07 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2007 r. został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta i Gminy Zawadzkie. 

Niniejszy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 9, poz. 232 w dniu 8 lutego 2008 r. i wchodzi w życie po 30 dniach od publikacji tj. 10 marca 2008 r.
Szczegółowych informacji udziela Referat GRO - pok. 303, tel. (77) 4623 145

Temat: Pobierz:
Uchwała Nr XIII/87/07 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie DOCuchwala_mpzp_zawadzkie.doc
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zawadzkiem o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne Gminy Zawadzkie, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie oraz o zasadach ich finansowania DOCroz_o_zad_wlasnych_gminy_zal_4.doc
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zawadzkiem o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie DOCrozst_uwag_zal_5.doc
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 9 poz. 232 z dn. 8.02.2008 r. PDFdziennik9.pdf
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOCwniosek-wypis_wyrys.doc
Objaśnienia do wniosku DOCwniosek-wypis_wyrys(objasnienia).doc

 

System Informacji Przestrzennej - Portal E-Mapa >>

 

RYSUNKI PLANU


ZAWADZKIE

zawadzkie.jpeg   zawadzkie-legenda.jpeg

ŻĘDOWICE

zedowice.jpeg   zedowice-legenda.jpeg

KIELCZA

kielcza.jpeg   kielcza-legenda.jpeg

 

Rada Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr VII/62/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 roku uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru miasta Zawadzkie, obejmującego część terenów Nadleśnictwa Zawadzkie oraz Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Zawadzkiem.

Niniejszy MPZP został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 87 , poz. 1703 w dniu 4 listopada 2003 r.
 

TREŚĆ PLANU

 

RYSUNKI PLANU

×

Wyszukaj w serwisie