polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

ul. Krótka.jpeg ul. Ligonia.jpeg

W dniu 30 października Burmistrz Zawadzkiego wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej dokonali oficjalnego otwarcia ulic Ligonia i Krótkiej w Zawadzkiem. Całkowity koszt robót budowlanych wyniósł 489.299,94 zł. Na remont ulicy Krótkiej gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach funduszy przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powódź 2010r. w wysokości 120.670,00 zł.

×

Wyszukaj w serwisie