polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

DSC_0001.jpeg

W dniu 03.11.2017 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie w sprawie utrudnień związanych z przebudową drogi wojewódzkiej 901 na odcinku od przejazdu kolejowego w Kielczy do granicy województwa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego, straży pożarnej, policji, ZGK „ZAW – KOM” Sp. z o.o., radni, sołtysi oraz przedstawiciel firmy budowlanej PHU Larix Sp. z o.o. Na spotkaniu przedstawiciel wykonawcy robót przybliżył przybyłym sposób prowadzenia prac budowlanych i ich wpływ na przejezdność przebudowywanego odcinka drogi. Przebudowa odcinka drogi została podzielona na dwa etapy. I etap przebudowy obejmuje drogę na odcinku od granicy województwa do ul. Polnej w Kielczy. II etap obejmuje odcinek drogi od ul. Polnej do przejazdu kolejowego w Kielczy. Do dnia 23 grudnia zaplanowano realizację I etapu przebudowy, tj. wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej. W związku z powyższym, planowane jest całkowite zamknięcie odcinka od ul. Polnej do granicy województwa opolskiego od dnia 13.11.2017 r. do dnia 23.12.2017 r. o dokładnym terminie zamknięcia drogi będziemy informować na bieżąco.

×

Wyszukaj w serwisie