polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

DSC_1023.jpeg DSC_1018.jpeg

W dniu 3 listopada 2017 r. burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski podpisał  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego umowę o dofinansowanie projektu „Remont zabytkowej kapliczki w Żędowicach przy ulicy Strzeleckiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalno-sakralnego oraz rozwój turystyki poprzez remont zabytkowej kapliczki przy ulicy Strzeleckiej w Żędowicach, zagospodarowanie jej otoczenia nową kostką betonową, krzewami ozdobnymi i tablicą informacyjną oraz wydrukowanie i udostępnienie przewodników o obiektach sakralnych z terenu Gminy Zawadzkie.  Całkowity koszt zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 62 270,63. Wysokość otrzymanego wsparcia na realizację operacji wynosi 39 622,00 tj. 63,63 %.

×

Wyszukaj w serwisie