polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wynikach drugich (II) przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w rejonie ul.Paderewskiego w Zawadzkiem, oznaczonych jako działki gruntu Nr: 3149/2, 720/28,  3150/1, 3150/2, 3150/9, 3150/11 z mapy 3, obręb Zawadzkie.

Informacja o wynikach przetargów.pdf

×

Wyszukaj w serwisie