polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Szanowni mieszkańcy gminy Zawadzkie,

Dzielnicowy Komisariatu Policji w Zawadzkiem pragnie poinformować o obowiązkach prawidłowego oznaczania nieruchomości.

Zgodnie z obowiązującymi od 7 czerwca 2013 roku prawem, właściciel nieruchomości ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku, tabliczki informacyjnej. Powinna się ona pojawić w ciągu 30 dni od nadania przez gminę numeru porządkowego dla nieruchomości. Właściciel czyni to na własny koszt, nikt nie zwraca pieniędzy. Jeśli budynek położony jest w głębi ogrodzonej posesji, tabliczkę umieszcza się także na ogrodzeniu, tak by jak najszybciej była widoczna       z ulicy lub drogi. Na niej, oprócz numeru porządkowego musi widnieć również nazwa ulicy (placu), a w miejscowości bez ulic (placów) albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości. Każda gmina może także uchwalić na swoim terenie wymóg dopisania nazw miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla albo zespołu urbanistycznego. Dodatkowo każda tabliczka powinna być oświetlona na tyle, aby była dobrze widoczna w nocy.

Za niedostosowanie się do tego przepisu grozi kara w wysokości 250 złotych.

×

Wyszukaj w serwisie