polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Na sezon zimowym 2017/2018 podpisano w dniu 25.10.2017 r. umowę na zimowe utrzymanie placów, jezdni i chodników w ciągach dróg gminnych z Zakładem Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o. Wszelkie zgłoszenia i uwagi związane z odśnieżaniem należy kierować do następujących osób:

Urząd Miejski:

  • p. Krzysztof Wiktorzak – w godz. 7.00 -15.00 tel. 77 46 23 136, po godz. 15.00 oraz w dni wolne od pracy tel. 512 942 737
  • p. Eliza Bujmiła-Winkler – w godz. 7.00 -15.00tel. 77 46 23 138

Zakład Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o.:

  • p. Norbert Morcinek w godz. 7.00 -15.00 tel. 77 46 22 162po godz. 15.00 oraz w dni wolne od pracy, tel. 515 298 087

Sołectwo Kielcza:

  • Sołtys p. Jan Czanguleit – tel. 504 118 022

Sołectwo Żędowice:

  • Sołtys p. Jerzy Stasz – tel. 607 546 739

Drogi powiatowe (Kielcza ul. Wiosenna, Żędowice ul. Strzelecka)

utrzymuje Zarząd Powiatu Strzeleckiego  tel. 77 440 17 00 lub 602 297 839

Drogi Wojewódzkie

Zawadzkie, Żędowice, Kielcza  ul. Opolska - DW901

Zawadzkie ul. Strzelecka- DW426

utrzymuje Zarząd Dróg Wojewódzkich  tel. 34 350 91 90

Ponadto przypomina się mieszkańcom Gminy o obowiązkach właścicieli nieruchomości określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, a w szczególności  o obowiązku zapewniania czystości i porządku przez: cyt.: „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości  nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”.

×

Wyszukaj w serwisie