polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki
Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron postępowania o prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącego masztu antenowego dla potrzeb łączności radiowej Komisariatu Policji, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 373/13  z mapy 2, obręb Zawadzkie.
×

Wyszukaj w serwisie