polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu 13 grudnia 2017 r. Gmina Kędzierzyn-Koźle – jako lider projektu, podpisała w imieniu partnerów – Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, umowę o dofinansowanie projektu pn. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Gmina Zawadzkie w ramach projektu realizuje zadanie pn. Termomodernizacja hali sportowej w Zawadzkiem  - zwiększenie efektywności energetycznej. Zadanie obejmie opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie prac budowlano-montażowych. Wartość zadania określona na podstawie audytu energetycznego wynosi 3 490 162,40 zł, z czego koszty kwalifikowane to 2 780 862,44 zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  - 1 149 330,44 zł.

p1.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie