polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

22 grudnia odebrano roboty budowlane polegające na remoncie ulicy Torowej w Kielczy. Zakres prac obejmował:  

  • roboty przygotowawcze (w tym wytyczenie geodezyjne pasa drogowego w terenie) oraz ziemne (w tym wykonanie koryta o głębokości odpowiedniej do konstrukcji nawierzchni jezdni);
  • budowę nowej jezdni (powierzchnia ok. 1 145,8 m2);
  • naprawa poboczy (ścinka, uzupełnienie, plantowanie);
  • regulacja urządzeń obcych (włazy studni rewizyjnych i skrzynki uliczne zaworów wodociągowych).

Wykonawcą robót  była firma P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika z Boronowa. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 158.420,53 zł brutto.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie