polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu dzisiejszym Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” podpisał kartę współpracy, którą przypieczętował 10-letnią umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Związkiem Powiatowo-Gminnym „JEDŹ Z NAMI", a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich  S.A.
Członkowie Związku, na zasadzie dobrowolności oraz w celu poprawy jakości życia mieszkańców powiatu strzeleckiego, rozpoczęli od 1 stycznia 2018 r. realizację pełnej komunikacji użyteczności publicznej na swoim terenie zgodnie z Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Na ten cel zostanie zakupionych 15 nowoczesnych autobusów w ramach projektu „ Poprawa jakości powietrza w subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim – Etap II”  z inwestycją Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich  pn.: „Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego – PKS w Strzelcach Opolskich S.A.” Autobusy te będą spełniać warunki w zakresie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz zadymienia spalin zawartych w normie Euro 6. Ponadto wyposażone zostaną w tablicę zewnętrzne wykonane w technologii LCD, tablice wewnętrzną oraz komputer z podłączeniem do Internetu na potrzeby informacji pasażerskiej. Dynamiczny system informacji pasażerskiej umożliwi usprawnienie procesów zarządzania eksploatowanymi autobusami.
Źródło: www.powiatstrzelecki.pl

 

 

×

Wyszukaj w serwisie