polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

5 lutego 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem miała miejsce uroczystość związana ze złożeniem podziękowań członkom Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Seniorów działającego przy Burmistrzu Zawadzkiego oraz inauguracja i wręczenie nominacji członkom III kadencji Zespołu.

Burmistrz Zawadzkiego Zarządzeniem Nr 185/XXX/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. powołał Zespół w następującym składzie: Renata Labus, Irena Justyńska, Teresa Małek, Barbara Piotrowska, Jadwiga Ponitka, Urszula Piekacz, Helena Świtała, Stanisław Kiełek, Józef Polis, Ryszard Pagacz, Jerzy Stasz.

Przewodniczącym Zespołu został wybrany ponownie Józef Polis, natomiast jego Zastępcą Stanisław Kiełek, a Sekretarzem Teresa Małek.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie