polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Informacja Burmistrza Zawadzkiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu PROMA Sp. z o. o. w Zawadzkiem przy ul. Lublinieckiej 10, polegająca na uruchomieniu 2 (drugiej) linii do produkcji kompozytów poliestrowo-szklanych metodą nawojową”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 402/91 z mapy 2, obręb Zawadzkie

PDFInformacja Proma.pdf (306,23KB)

×

Wyszukaj w serwisie