polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu dzieci i młodzieży; pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi; krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert.

PDFKonkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w 2018 roku.pdf

×

Wyszukaj w serwisie