polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie – Żędowice"

PDFObwieszczenie - umorzenie ZDW.pdf (266,67KB)

×

Wyszukaj w serwisie