polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do wypełnienia tego obowiązku potrzebne jest m.in. założenie Profilu Zaufanego.

W związku z tym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o skuteczne poinformowanie o tym fakcie możliwie największej liczby mieszkańców Państwa samorządu.

W załączeniu przekazujemy ponadto elektroniczną wersję plakatu informacyjnego z prośbą o jego wydrukowanie i umieszczenie w widocznym dla interesariuszy miejscu w Państwa urzędach.

Jeśli to możliwe, będziemy również wdzięczni za opublikowanie poniższego komunikatu na administrowanych przez Państwa stronach internetowych i mediach społecznościowych.

profil.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie