polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

 

Na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zamieszczone zostały ogłoszenia o rozpoczęciu naboru wniosków do otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w roku 2018 w zakresie:

  • współpracy międzynarodowej
    Suma przyznanych środków w konkursie wynosi 50000 zł, maksymalna wysokość dotacji dla jednego zadania wynosi 5000 zł. Konkurs z zakresu wspierania działań realizowanych we współpracy z zagranicą obejmuje inicjatywy realizowane na obszarze Województwa Opolskiego.
    Termin przyjmowania ofert mija w dniu 20.02.2018, o godz.15.30.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie http://bip.opolskie.pl/2018/01/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-iinne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2018zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojew-2

 

×

Wyszukaj w serwisie