polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu 7 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Zawadzkiego z mieszkańcami Kielczy, którego celem była dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego dla wsi Kielcza. Uczestniczy spotkania mogli zapytać o przeznaczenie swoich nieruchomości w projekcie planu, mieli okazję porozmawiać osobiście z jego autorami a także wyjaśnić wszystkie swoje wątpliwości w zakresie w/w dokumentu. Projekt planu w dalszym ciągu, do dnia 23 lutego 2018 r., wyłożony jest do publicznego wglądu w pok. 303 Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem  oraz na stronie internetowej www.zawadzkie.pl w zakładce Dokumenty planistyczne – Plan zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie informujemy, że każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Zawadzkiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2018 r.  

spotkanie w sprawie planu.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie