polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W minioną sobotę Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym OSP Kielcza. Było ono okazją do podziękowania strażakom za zaangażowanie i trud włożony w działania służące bezpieczeństwu mieszkańców. W trakcie zebrania przedstawione zostały sprawozdania z działalności jednostki, szczegółowe sprawozdanie naczelnika, a także sprawozdanie finansowe i komisji rewizyjnej. Przedstawiono również plan na kolejny rok, a zebrani strażacy udzielili zarządowi absolutorium.

osp2.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie