Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z sołtysami

Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski spotkał się z sołtysami z okazji przypadającego w dniu 11 marca Dnia Sołtysa. Zmieniająca się rzeczywistość powoduje, że sołtys pełni dziś bardzo ważną rolę w życiu społeczeństw na obszarach wiejskich. Burmistrz dziękował sołtysom Janowi Czanguleitowi z Kielczy oraz Jerzemu Staszowi z Żędowic za zaangażowanie w sprawy sołectw i ich mieszkańców.

Brak opisu obrazka