polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

13 marca br. w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem  miało miejsce podpisanie porozumienia pomiędzy Burmistrzem Zawadzkiego Mariuszem Stachowskim, a Komendantem Powiatowym Policji w Strzelcach Opolskich podinsp. Witoldem Apolinarskim  w sprawie przekazania 10.000 zł na sfinansowanie dodatkowych patroli na terenie gminy w roku 2018. Dzięki przekazanym środkom wzmożone zostaną dodatkowe patrole, które odbywać się będą przede wszystkim w najmniej bezpiecznej porze, czyli wieczorem i nocą,
a policjanci będą pełnić służbę w swoim czasie wolnym. Głów­nymi celami przyjętego dokumentu są ochrona bez­pieczeń­stwa i porządku publicz­nego oraz inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popeł­nianiu prze­stępstw i wykroczeń na terenie całej gminy Zawadzkie.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie