polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Informujemy, że  03 kwietnia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem,  zgodnie z Zarządzeniem Nr 366/XXVII/2017 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 29 grudnia 2017 r.  – w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian  za święto przypadające w dzień dodatkowo wolny od pracy w 2018 roku (tj. 6.01.2018 r.) w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.    
W czasie przerwy świątecznej w przypadku konieczności rejestracji zgonu będzie pełniony w Urzędzie dyżur w dniu 02 kwietnia 2018 r. przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Panią Violettę Turek od  godz. 11.00  do  godz. 14.00.

×

Wyszukaj w serwisie