polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice.

Obwieszczenie - II wyłożenie Zędowice.pdf

×

Wyszukaj w serwisie