polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Uwaga! Informujemy, że nastąpiła awaria oczyszczalni ścieków w Zawadzkiem. W powietrzu w mieście wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach. Najprawdopodobniej doszło do niekontrolowanego zrzutu ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej w nieznanym miejscu. W związku z powyższym biologiczny proces oczyszczania ścieków został poważnie zaburzony.
Awaria jest zgłoszona do instytucji wymaganych prawem. Pracownicy Spółki na bieżąco pracują nad usunięciem awarii.
Mieszkańców Zawadzkiego pragniemy uspokoić, że awaria oczyszczalni ścieków w żaden sposób nie wpływa na jakość wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego.
Za niedogodności związane z przykrym zapachem przepraszamy.

×

Wyszukaj w serwisie