polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

 

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020
w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi – organizacja wypoczynku w okresie wakacji.
Termin składania ofert upływa z dniem 30 maja 2018 r.

DOCoferta wypoczynek.doc
DOCXOswiadczenia-wzor.docx
DOCXsprawozdanie wypoczynek.docx
PDFZarządzenie Burmistrza - wypoczynek letni dzieci imłodziezy.pdf

×

Wyszukaj w serwisie