polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie.

Obwieszczenie - MPZP Zawadzkie.pdf

×

Wyszukaj w serwisie