polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kotłowni zakładowej na terenie zakładu przy ul. Krótkiej 3 w Zawadzkiem”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 453/5 z mapy 2, obręb Zawadzkie.

Informacja - dec. bip.pdf

×

Wyszukaj w serwisie