polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

IMG_9356.jpeg

Burmistrz Zawadzkiego spotkał się z przedstawicielami organizacji działających w zakresie kultury i sportu w celu zapoznania ich z nową koncepcją organizacyjną Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem radnym zostanie przedłożona uchwała dotycząca zmiany statutu biblioteki, która, jako instytucja kultury, przejmie wszystkie zadania związane z organizowaniem i prowadzeniem zadań z zakresu kultury. GOSiT będzie jednostką odpowiedzialną za utrzymanie obiektów sportowych, organizację sportu i turystki w naszej gminie.

×

Wyszukaj w serwisie