polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W związku z pismem Dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie nagród i stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego
w dziedzinie edukacji, tj.:

  1. Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „Prymus Opolszczyzny” dla uczniów
    wszystkich typów szkół;
  2. Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia
    w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji;
  3. Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla studentów i doktorantów.

Regulaminy w/w nagród i stypendiów wraz z wnioskami dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pod adresem www.opolskie.pl
w zakładce: Region/ Nauka i edukacja/ Nagrody Marszałka w dziedzinie edukacji.

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 5 lipca 2018 r.

Informacji w sprawie udziela Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego tel. 77 44 67 831 lub 77 44 67 838.

×

Wyszukaj w serwisie