polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze – samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej w ramach zastępstwa na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Ogłoszenie o naborze .pdf

×

Wyszukaj w serwisie