polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki
Burmistrz Zawadzkiego ogłasza trzeci (III) pisemny przetarg
nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w wyniku wycinki
drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy
Zawadzkie, w IV kwartale 2017 r.

Pisemne oferty można składać do dnia 11 lipca 2018 r. do godziny 12:00.
×

Wyszukaj w serwisie