polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem przypomina, że od 1 lipca br. można ubiegać się w formie elektronicznej o otrzymanie jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł na ucznia w ramach rządowego programu “Dobry start”. Jest to świadczenie niezależne od dochodów, przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku szkolnym na ucznia do ukończenia przez niego 20 roku życia (lub do 24 roku życia w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności). Zachęcamy do skorzystania z tej nowej formy wsparcia, ponieważ jej uzyskanie w większości przypadków nie wymaga składania żadnych dodatkowych dokumentów poza wnioskiem, a informację o jego przyznaniu można uzyskać na wskazany we wniosku adres mailowy. Wnioski można składać do 30 listopada, jednak proponujemy nie czekać ze złożeniem wniosku, ponieważ świadczenie zostanie wypłacone we wrześniu tylko tym osobom, które złożą wniosek w lipcu lub sierpniu.

Terminy składania wniosków o inne wsparcie dla dzieci, w tym uczniów:

  • od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski w wersji papierowej o przyznanie:

- świadczeń „Dobry start” 300,00 zł dla ucznia (biuro C.9),

- świadczeń wychowawczych (tzw. 500+) na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 (biuro C.9),

- świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 (biuro C.9),

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 (biuro C.7.1),

- pomocy w formie dożywiania dziecka w szkole lub przedszkolu od nowego roku szkolnego (biura pracowników socjalnych: C.3, C.4, C 8, C9);

 

  • od 1 września 2018 r. można składać wnioski o przyznanie:

- stypendiów szkolnych (biuro C.7.1) – uwaga: termin składania wniosków upływa 15 września!

Ponadto od 1 lipca 2018 r. osoby, które posiadają Profil Zaufany albo bezpieczny podpis elektroniczny mogą złożyć wnioski w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia. Dotyczy to wniosków na świadczenia „Dobry start”, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Złożenie wniosku jest możliwe również przez niektóre kanały bankowości elektronicznej.

Wykaz niezbędnych dokumentów oraz podstawowe informacje można znaleźć na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem: www.ops.zawadzkie.pl

×

Wyszukaj w serwisie