polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Zgodnie z raportem Nr 02 z 31 maja 2018 r. za okres od 1 kwietnia do 31 maja br., Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach uznał gminę Zawadzkie za teren zagrożony suszą.
Rolnicy, których dotknęła występująca susza mogą składać wnioski o szacowanie strat w swoich gospodarstwach rolnych.
Na podstawie otrzymanych zgłoszeń, Komisja Gminna dokona szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.
Pisemne wnioski o oszacowanie wysokości i zakresu powstałych szkód w uprawach należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 13 lipca 2018 r. w pokoju 303 Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem.
                              

×

Wyszukaj w serwisie