polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego dzieci nieprzyjętych do przedszkoli w gminie Zawadzkie w postępowaniu rekrutacyjnym informuje się, że do nowoutworzonego oddziału w Przedszkolu Nr 3 w Zawadzkiem przy ul. Harcerskiej 7 zostało zakwalifikowanych 25 dzieci, natomiast nie zostało zakwalifikowanych 4 dzieci. Wobec powyższego dodatkowy oddział przedszkolny zlokalizowany w PSP w Zawadzkiem nie zostanie uruchomiony.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia proszeni są o zgłoszenie się bezpośrednio do Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Zawadzkiem przy ul. Harcerskiej 7 w terminie 17.08 – 24.08.2018 r. w godzinach 8-1300 celem dopełnienia dalszych formalności.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w nowym oddziale dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem pok. 105.

 

×

Wyszukaj w serwisie