polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Porządek posiedzenia
Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu 21 sierpnia 2018 r., godz. 15.30 (wtorek )


1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2.    Informacja na temat stanu finansów gminy Zawadzkie, w tym wydatków związanych z realizacją inwestycją oraz zadłużenia.   
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał:
1)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie;
2)    w sprawie uchylenia uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej, w formie jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem;
3)    o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej, w formie jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem;
4)    w sprawie przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Zawadzkie;
5)    w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny;
6)    w sprawie ustalenia sieci przedszkoli prowadzonych przez gminę Zawadzkie.
4.    Wolne wnioski i zapytania.
5.    Zakończenie posiedzenia komisji.

 

Porządek posiedzenia
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki w dniu 22 sierpnia 2018 r.,  godz. 10.00 (środa)


1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2.    Zaopiniowanie projektów uchwał:
1)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie;
2)    w sprawie uchylenia uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej, w formie jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem;
3)    o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej, w formie jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem;
4)    w sprawie przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Zawadzkie;
5)    w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny;
6)    w sprawie ustalenia sieci przedszkoli prowadzonych przez gminę Zawadzkie.
3.    Wolne wnioski i zapytania.
4.    Zakończenie posiedzenia komisji.

 


Porządek posiedzenia
Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 23 sierpnia 2018 r. , godz. 10.00 (czwartek)

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2.    Informacja na temat ograniczenia niskiej emisji CO2.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał:
1)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie;
2)    w sprawie uchylenia uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej, w formie jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem;
3)    o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej, w formie jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem;
4)    w sprawie przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Zawadzkie;
5)    w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny;
6)    w sprawie ustalenia sieci przedszkoli prowadzonych przez gminę Zawadzkie.
4.    Wolne wnioski i zapytania.
5.    Zakończenie posiedzenia komisji.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie