polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu wczorajszym przedstawiciele władz województwa, powiatu i gminy dokonali oficjalnego odbioru odremontowanej zabytkowej kapliczki „Dzwonek” w Żędowicach. Całkowity koszt zadania wyniósł 74.745 zł. Wysokość otrzymanego wsparcia na realizację operacji wyniosła 39 622 zł. Projekt zrealizowano w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

×

Wyszukaj w serwisie