polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu dzisiejszym z inicjatywy Burmistrza Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego odbyło się spotkanie pt. Potrzeby osób starszych i niesamodzielnych na terenie Gminy Zawadzkie - problemy, możliwości, rozwiązania. Spotkanie to ma stanowić podstawę zintegrowanych, dobrze zidentyfikowanych i przemyślanych działań na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych (w szerokim sensie) na terenie naszej gminy. Jako ekspertów do udziału w dyskusji zaproszono przedstawicieli różnych instytucji aby możliwie szeroko ująć omawianą problematykę. Wystąpienia ekspertów będą podstawą do stworzenia raportu podsumowującego, stanowiącego bazę wiedzy i wskazówek dla władz gminy w podejmowaniu działań na rzecz osób starszych i niesamodzielnych.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie