polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (I) pisemny przetarg
nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w wyniku wycinki
drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy
Zawadzkie, w I kwartale 2018 r.

Pisemne oferty można składać do dnia 3 października 2018 r. do godziny
12:00.
PDFSprzedaż drwewna .pdf (1,02MB)

×

Wyszukaj w serwisie