polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Przypominamy, że do 30 września br. można składać wnioski o przyznanie stypendiów sportowych i nagród za osiągnięcia sportowe, w oparciu o wytyczne zawarte w Uchwale Nr XXXII/304/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawanie i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. Wnioski mogą składać: klub sportowy, właściwy ze względu na dyscyplinę związek sportowy, dyrektor szkoły lub osoba fizyczna.

×

Wyszukaj w serwisie