polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Zawiadamia się, że w dniu 04.10.2108 r. Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. przystępuje do budowy odcinka sieci wodociągowej w ulicy Polnej w Zawadzkiem. W związku z powyższym zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu oraz pojawią się utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi na odcinku drogi objętym robotami i stosowanie się do znaków i poleceń osób kierujących ruchem

×

Wyszukaj w serwisie