polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki
Burmistrz Zawadzkiego ogłasza drugi (II) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w I kwartale 2018
r., w wyniku wycinki drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie.
Pisemne oferty można składać do dnia 31 października 2018 r. do godziny 12:00.
×

Wyszukaj w serwisie