polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

16 października br. w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu podsumowano wydawanie unijnych dotacji w województwie opolskim. W sportowym stylu podsumowano cztery lata Regionalnego Programu Operacyjnego. Gmina Zawadzkie otrzymała również to zaszczytne wyróżnienie. Została wyróżniona za wdrażanie Funduszy Europejskich. „Drużyną Sezonu Funduszy Europejskich” została za partnerski projekt prorodzinnego: Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II.
Do Opola przyjechał przedstawiciel Komisji Europejskiej Christopher Todd, który podkreślił, że województwo opolskie znajduje się w czołówce polskich regionów, które umiejętnie wydają pieniądze i je inwestują. Przekazał, że nasze województwo, jest pierwszym województwem w Polsce, które zakończyło rozliczenie perspektywy 2007-2013. Pan Christopher Todd serdecznie podziękował za to  Marszałkowi Województwa Opolskiego oraz beneficjentom. Podkreślił, że z dofinansowań skorzystało 6 700 firm, pieniądze wydawane są na szkolnictwo, zabezpieczenie przeciwpowodziowe, transport. – Wśród regionów jesteście zdecydowanie numerem jeden. Wydaliście każde euro, które było do waszej dyspozycji. Nie inaczej wygląda perspektywa 2014-2020. Jesteście elitą Polski, macie najlepsze wyniki. Dziękuję za to marszałkowi, beneficjentom i instytucjom zarządzającym – uważa Christopher Todd.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, to 4 miliardy złotych, 140 naborów, 800 podpisanych umów i 80% wykorzystanej alokacji. Dla zdrowia mieszkańców zakupiono 2400 sztuk sprzętu medycznego, zrealizowano 26 projektów na wymianę źródła ciepła i termomodernizacje, przebudowano 135 km dróg w regionie, powstaje 26 ośrodków opieki dla seniorów, 188 km ścieżek rowerowych, przygotowano 132 ha terenów inwestycyjnych. Z różnych projektów skorzystało już 55 800 przedszkolaków i uczniów, 15 000 kobiet w ciąży, 16 000 dzieci do lat dwóch, 6 500 seniorów i osób niesamodzielnych 1 200 przedsiębiorców.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie