polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Szanowni mieszkańcy gminy Zawadzkie

Przeprowadzone kontrole poprawności segregacji odpadów wykazały, że mieszkańcy nieprawidłowo  segregują odpady komunalne i wyrzucają swoje odpady do pojemników bez segregacji.

Pracownicy firmy odbierającej odpady mają prawo przeprowadzić kontrolę prawidłowości segregacji odpadów.
W przypadku zanieczyszczenia danego rodzaju odpadów innymi odpadami, które nie powinny znajdować się
w danej frakcji – podmiot odbierający odpady ma prawo do przekwalifikowania ich na zmieszane odpady komunalne,
o czym poinformuje tut. Urząd Miejski.

Naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości skutkuje utratą uprawnień do niższej opłaty za gospodarowanie odpadami. Właściciel nieruchomości w takiej sytuacji zostanie obciążony opłatą jak za odpady zmieszane, tj. 27,50 zł od osoby.


Większa ilość odpadów zmieszanych ma bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane np. papieru, opakowań z plastiku, opakowań ze szkła, metalu itp.  zwiększa ich ilość i tym samym koszty  zagospodarowania tej frakcji.

Wszystkim zależy na tym, aby koszty związane z gospodarowaniem odpadami nie rosły. Żeby tak było, musimy zadbać
o to właściwie segregując odpady we własnych gospodarstwach domowych.

Dla przypomnienia podajemy informację jak należy prawidłowo segregować odpady:

PDFzasady segragacji .pdf

 

×

Wyszukaj w serwisie