polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu 17 października Marszałek Województwa Opolskiego przekazał gminie Zawadzkie symboliczny czek na kwotę 1.214.402,63 zł. Przekazanie czeku związane jest z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”, w ramach którego  gmina Zawadzkie realizuje zadanie pn. Termomodernizacja hali sportowej w Zawadzkiem – zwiększenie efektywności energetycznej”. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 2.363.733,07 zł.

Podpisana została również umowa o dofinansowanie na Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Nowe Osiedle w Zawadzkiem (skrzyżowanie z ul. Opolską). Zadanie będzie polegać na wykonaniu nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, nowych zieleńców, ustawieniu donic i gazonów na rośliny ozdobne, ustawieniu ławek parkowych oraz ustawieniu tablicy informacyjnej. Wartość projektu - 50.000,00 zł, wnioskowana kwota pomocy  -  31.815,00 zł. Projekt jest dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie