polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

29 października br. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbyła się uroczysta 46. Sesja Rady Miejskiej podsumowująca kończącą się kadencję 2014-2018. Ostatnia sesja została podzielona na dwie części - roboczą oraz uroczystą. Wiodącym tematem obrad była informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2017/2018 oraz analiza oświadczeń majątkowych. W dalszej części posiedzenia radni przystąpili do podjęcia uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Sesja była również doskonałą okazją do wyrażenia refleksji, podsumowań oraz podziękowań za współpracę. W drugiej części obrad Przewodniczący Rady Stanisław Kiełek oraz Burmistrz Mariusz Stachowski wręczyli radnym podziękowania za pełną zaangażowania pracę na rzecz poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców gminy. Słowa podziękowania skierowano również pod adresem Pana Zdzisława Siewiery – radnego Sejmiku Województwa Opolskiego oraz sołtysów.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie