polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Przypominamy właścicielom nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie,że w miesiącu listopadzie br. organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych i budowlanych.

Podczas zbiórki zbierane będą następujące rodzaje odpadów: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony (samochodów osobowych), odpady budowlane i rozbiórkowe (papa, styropian, okna z szybami, lustra) wytworzone w gospodarstwie domowym.

Odpady wielkogabarytowe będą zbierane w systemie zbiórki mobilnej tzn., że Mieszkaniec Gminy Zawadzkie chcąc oddać odpad wielkogabarytowy powinien go dostarczyć do wyznaczonego punktu w godzinach od 10:00 do 18:00. Mieszkaniec, który będzie chciał oddać odpad wielkogabarytowy powinien udokumentować, że posiada naliczenie „opłaty śmieciowej” (np. mieć ze sobą książeczkę opłat za śmieci lub naliczenie czynszu w przypadku budynków wielolokalowych).

 

Terminy i lokalizacja punktów zbiórki :

12 i 13 listopada br. –  Żędowice – parking przy zbiegu ulic Ks. Wajdy i Strzeleckiej,

14 i 15 listopada br. - Zawadzkie - plac targowy,

19 i 20 listopada br. - Kielcza, boisko przy ulicy Polnej.

×

Wyszukaj w serwisie