polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Wzorem ubiegłych lat, w 2019 roku zostanie zorganizowana przez Burmistrza Zawadzkiego uroczystość dla Jubilatów obchodzących 50 rocznicę Pożycia Małżeńskiego i zamieszkujących na terenie gminy Zawadzkie. Wszystkie Pary, które chcą otrzymać Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i są zainteresowane uczestnictwem w tej uroczystości, proszone są o kontakt z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Zawadzkiem, osobiście w urzędzie, pokój 206 lub telefonicznie pod nr 774623126, w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2019 roku. Wobec Par Małżeńskich, które dokonają zgłoszenia w wyżej wymienionym terminie, zostanie wszczęta procedura wystąpienia z wnioskiem o Nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

×

Wyszukaj w serwisie