polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Z uwagi na to, że dzień 12 listopada 2018 r. został uchwalony dniem wolnym od pracy, POPIOŁY z nieruchomości położonych w Kielczy zostaną odebrane w dniu 13 listopada br.,a odpady zmieszane z budynków wielolokalowych w szczególności: Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”, Wspólnot Mieszkaniowych oraz Budynków Komunalnych zostaną odebrane w dniu 14 listopada br.

Zaplanowany na 12 listopada br. odbiór odpadów wielkogabarytowych z miejscowości Żędowice odbędzie się bez zmian.

×

Wyszukaj w serwisie