polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

 

W poniedziałek, 19 listopada nowi radni VIII kadencji odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Do czasu wyboru nowego przewodniczącego pierwsze obrady rady poprowadził radny senior Jerzy Stasz. Na początku przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Halina Kowalczyk wręczyła radnym zaświadczenie potwierdzające wybór na radnego, po czym każdy z samorządowców złożył ślubowanie. Najważniejszym punktem posiedzenia był wybór nowego przewodniczącego rady. Radni po raz pierwszy w tej kadencji głosowali wybierając w tajnym głosowaniu swego przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących. Na to stanowisko przewodniczącego zgłoszono dwie kandydatury: Dariusza Zajdla oraz Józefa Romberga. W wyniku głosowania przewodniczącym rady został Dariusz Zajdel, z kolei na stanowiska wiceprzewodniczących rady wybrano dwie panie: Marię Miszczyk oraz Agnieszkę Stefan. Pierwsze posiedzenie sesji Rady Miejskiej w nowej kadencji nie mogło obejść się bez zaprzysiężenia Burmistrza Zawadzkiego. W obecności członków rady, sołtysów, kierownictwa urzędu i zebranych mieszkańców Burmistrz Mariusz Stachowski złożył uroczyste ślubowanie.

Skład Rady Miejskiej:

 1. Dariusz Zajdel – przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem
 2. Agnieszka Stefan - wiceprzewodnicząca
 3. Maria Miszczyk - wiceprzewodnicząca
 4. Józef Romberg
 5. Jerzy Stasz
 6. Zuzanna Matusek
 7. Katarzyna Zebrala
 8. Agnieszka Jamrozik
 9. Katarzyna Kanoza
 10. Michał Rytel
 11. Andrzej Włóczyk
 12. Michał Baryga
 13. Andrzej Kotylak
 14. Paweł Małecki
 15. Hubert Hatlapa

 

   

×

Wyszukaj w serwisie