polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Największy polski ubezpieczyciel prowadzi akcje charytatywne poprzez Fundację PZU. Istotne dla PZU są małe akcje, lokalne działania w małych miejscowościach. Bo to one w dużym stopniu zmieniają życie osób, które są w nie zaangażowane. W tym celu stworzony został program „Pomoc To Moc".

W ramach akcji „Pomoc To Moc” można uzyskać dofinansowanie na realizację projektu lub inicjatywy (tzw.: zadania prewencyjnego), mających na celu zapobieganie powstawaniu
lub zmniejszanie skutków wypadków w zakresie zgodnym z obowiązującym
na dzień składania wniosku przewodnim celem prewencyjnym oraz których obszar oddziaływania dotyczy społeczności lokalnych.

Wniosek o dofinansowanie zadania prewencyjnego mogą złożyć następujące osoby prawne:
- fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach;
- stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo
o  stowarzyszeniach;
- uczniowskie kluby sportowe działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie,
- podmioty posiadające status organizacji pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Inicjatorem działań realizowanych w ramach akcji prewencyjnej mogą być, oprócz osób prawnych, osoby fizyczne, pod warunkiem realizowania zadania prewencyjnego poprzez współpracę z w/w wnioskodawcą (osobą prawną).
             Kwota dofinansowania, o którą można wystąpić we wniosku musi mieścić się w granicach od 2 000 zł do 100 000 zł brutto. Wnioski rozpatrywane są raz w miesiącu, przy czym wnioski złożone do 20 dnia danego miesiąca rozpatrywane są w puli danego miesiąca, a wnioski złożone po 20 dniu danego miesiąca rozpatrywane są w puli następnego miesiąca.

Aby wziąć udział w akcji „Pomoc To Moc”, wystarczy wejść na stronę www.pomoctomoc.pl ,
w zakładkę „Złóż wniosek”, wypełnić i wysłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu wniosku PZU o tej inicjatywie poinformuje najpierw lokalnych członków Klubu PZU Pomoc w Życiu i szczególnie będzie promowało te działania, które klubowicze i inni internauci w głosowaniu na stronie uznają za najbardziej pomocne w ich otoczeniu.

logo pomoc to moc.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie